Rabu, 10 Februari 2010

SEMBAHYANGAN DJAWA

TANDHA PAMENTHANGAN DALEM
SEMBAHYANG KAWULA PITADOS
SEMBAHYANG MUGI LINUHURNA
SEMBAHYANG SEMBAH BHEKTISEMBAHYANG RAMA KAWULA


Rama kahula hīkā wonten 'ī swarga. wasta sampeyan dadossa subši. sadžaman sampeyan rawuḥha. kars sampeyan dadossa 'ī bumi kados 'ī swarga. redžekki kahula kā saintendinten sukanni dinten puniki marī kahula. hambi puntan marī kahula dosa kahula, kados kahula puntan marī satungiltūgil titiyū kā salaḥ marī kahula. hambi sampun bekta kahula 'ī pertšoban. tapi tšutšullken kahula bari pada sā ṅawon, sabab sadžaman hambi kawasa sarta kamukten gusti kagū ṅannipun dumugi 'ī ṅawet. Amin


Tidak ada komentar:

Posting Komentar